01-07-2022

Is uw Arbo op orde?

De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) heeft aangegeven strenger te zullen controleren of er bij organisaties (voldoende) deskundigheid op het gebied van BHV en Preventiemedewerker aanwezig is (art.12-15 Arbowet). Kijk op de site van het ministerie van SZW (zelfinspectie arbozorg) of u voldoet aan de eisen op het gebied van veilig werken, BHV en preventiemedewerker. Beoordeel uw huidige situatie! Heeft u voldoende getrainde BHV'ers om, bij een calamiteit, adequaat op te kunnen treden? Heeft u nog geen Preventiemedewerker aangesteld? BHV niet op orde? De Inspectie SZW hanteert een sanctie beleid.

Uiteraard kunnen wij u ondersteunen met onze opleidingen BHV en Preventiemedewerker en adviseren wij u graag.

     
     
Bezig met laden ...