01-10-2022

Privacyverklaring

Privacyverklaring van B.o.i. MODERN

In dit document wordt uiteengezet hoe B.o.i. MODERN omgaat met persoonsgegevens die B.o.i. MODERN verwerkt in het kader van BHV gerelateerde opleidingen en opleidingen eerstehulpverlening.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

B.o.i. MODERN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van B.o.i. MODERN en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact -of inschrijfformulier op de website aan B.o.i. MODERN verstrekt.

B.o.i. MODERN kan van contactpersonen en/of cursisten de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactpersonen

- Voorletters, achternaam en geslacht;

- Adresgegevens organisatie/bedrijf;

- Telefoonnummer;

- E-mail adres;

- IP-adres.

Cursisten

- Roepnaam, voorletters, (meisjes) achternaam en geslacht;

- Geboortedatum;

- E-mail adres;

- Examen uitslagen.

In voorkomende gevallen: rijbewijsnummer en BSN nummer. Dit uitsluitend voor aanmelding bij CBR/CCV code95.

Deze gegevens dienen uitsluitend voor intern gebruik en worden opgeslagen in ons digitale cursistenadministratiesysteem. Tot deze gegevens heeft uitsluitend de directie van B.o.i. MODERN toegang. Alle informatie van cursisten wordt als vertrouwelijk beschouwd en wordt alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, bedrijf of organisatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit geldt ook voor de docenten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar B.o.i. MODERN via info@boimodern.nl.

B.o.i. MODERN zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Verwijderen van persoonsgegevens geschiedt ook op aangeven van onze contactpersoon van betreffende organisatie/ bedrijf of wanneer maximaal 3 jaar geen gebruik is gemaakt van de diensten van B.o.i. MODERN.

Beveiliging gegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft B.o.i. MODERN te allen tijde een beveiligings-niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Wat doen wij met deze gegevens

De genoemde gegevens worden door B.o.i. MODERN opgeslagen in een cursusadministratiesysteem. B.o.i. MODERN verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact, gerelateerd aan de opdracht, met u op te kunnen nemen en/of om orderbevestigingen/facturen of diploma, certificaten en pasjes per e-mail naar u te kunnen versturen.

Voor aanmelding voor een cursus of herhalingstraining geeft B.o.i. MODERN persoonsgegevens door aan de exameninstellingen waarvoor B.o.i. MODERN de opleidingen/examens verzorgt, zodat door hen een diploma en certificaten en pasjes kunnen worden toegekend.

Deze exameninstellingen zijn: het NIBHV, Het Oranje Kruis en CCV (code95)

De behaalde resultaten worden in ons cursusadministratiesysteem als volgt geregistreerd: geslaagd, niet geslaagd of onbekend. 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van B.o.i. MODERN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek -en klikgedrag op de website. B.o.i. MODERN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Toestemming verlenen

De cursist is ervan op de hoogte dat een behaald diploma/(herhalings)certificaat hun geldigheid hebben wanneer diploma en certificaten door voornoemde exameninstellingen zijn geregistreerd in het door de exameninstelling gehanteerde kandidatenregister. Hiertoe worden, door ons, de daarvoor noodzakelijke gegevens van de cursist, waar onder diens roepnaam, (meisjes) achternaam, voorletters, geboortedatum en E-mail adres verstrekt aan de betreffende exameninstelling, die de verdere verwerking ter hand neemt.

De examenkandidaat geeft B.o.i. MODERN toestemming om deze gegevens te verstrekken aan de exameninstelling die verantwoordelijk is voor het afgeven van het diploma en/of (herhalings) certificaat.

De kandidaten moeten zich, bij aanvang van een cursus, kunnen legitimeren met een, in Nederland, geldig legitimatiebewijs.

Wijzigingen

Onderhavig privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van het privacybeleid is steeds te vinden op de website van B.o.i. MODERN.

B.o.i. MODERN adviseert dan ook het privacybeleid regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan B.o.i. MODERN verstrekt.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 1 oktober 2022.

     
     
Bezig met laden ...