Ontruimingsoefening

Waarom een ontruimingsoefening?

Als er een ontruimingsplan aanwezig is, zal dit plan moeten worden geoefend. De belangrijkste redenen om een ontruimingsoefening te houden zijn:

- Controle of het ontruimingsplan in de praktijk werkt;

- Het toetsen van de kennis en de vaardigheden van de BHV organisatie bij een ontruiming;

- De overige medewerkers vertrouwd maken met wat te doen bij een ontruimingsnoodzaak.

Verplichting

In de meeste gevallen dient een organisatie, bij Arbowet verplicht gesteld, minimaal 1 keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. De Arbowet heeft het overigens in dit kader over regelmatig oefenen. Ontruimingsoefeningen kunnen op verschillende manieren worden gehouden. Wij informeren u hier graag over.

Wij kunnen uw ontruimingsoefening van begin tot eind begeleiden.

Onze werkwijze

Als eerste overleggen wij met u over wat uw doelstellingen zijn en hoe de oefening moet worden uitgevoerd. Gaat het alleen om een daadwerkelijke ontruiming of maakt b.v. de bestrijding van een brand en/of ongeval deel uit van de oefening.

Als de datum en het tijdstip is bepaald, houden wij voorafgaand aan de ontruimingsoefening een voorbespreking met alle betrokkenen. Daarna wordt, een vooraf, vastgestelde calamiteit voorbereid en wordt de ontruimingsoefening in gang gezet. Ook zijn wij betrokken bij de evaluatie direct na de oefening. Het streven is om het totale tijdsverloop van de oefening zo kort mogelijk te houden.

Indien gewenst verzorgen wij een rapportage van de oefening.

Kosten ontruimingsoefening

De kosten voor onze deelname worden u op offerte basis aangeboden. Vraag verdere informatie of een offerte aan via onderstaande link.

Voor onze relaties is onze deelname aan een ontruimingsoefening veelal gratis!

meer informatie aanvragen ...
Terug

     
     
Bezig met laden ...